Na temelju Statuta Plivačkog kluba Natator Upravni odbor Kluba (u daljnjem tekstu UO) je na sjednici održanoj dana 5. veljače 2016. godine donio

PRAVILNIK O PLAĆANJU ČLANARINE U PK NATATOR

I

Ovim Pravilnikom utvrđuje se obveza plaćanja i visina članarine za sve polaznike Programa početničkog i natjecateljskog plivanja te Programa  rekreativnog plivanja, programa Halliwick koncepta i programa ranog plivanja po Freds Swim Adeamemy metodi Plivačkog kluba Natator (u daljnjem tekstu: Klub).

II

Plaćanje članarine u Klubu je obavezno.
Članarina se plaća 10 mjeseci tijekom godine počevši sa članarinom za mjesec rujan (upisi novih polaznika i početak treninga za stare polaznike) i završno sa članarinom za mjesec lipanj.
Natjecatelji  koji treniraju u srpnju plaćaju punu članarinu ako treniraju duže od 15.-og u mjesecu.
Članarina se uplaćuje bez obzira na prisustvo polaznika na treningu (prehlade i sl.) tj. polaznik ne plaća članarinu jedino ako je ispisan iz Kluba.
Iz plaćenih članarina Klubu financira svoje djelatnosti i provođenje programa Kluba.

III

Uplatom prve članarine nakon prijema u Klub polaznik postaje članom Kluba i potvrđuje svoje mjesto u plivačkoj grupi.
Potvrdu prve uplate potrebno je donijeti na 1. trening i predati je treneru grupe.
Sve slijedeće potvrde uplate ne treba donositi na uvid treneru osim ako to ne zatraži trener.

IV

Članarina za Programe početnog, natjecateljskog plivanja i rekreativnog plivanja plaća se u mjesečnim ratama prema modelu:

  • za 1 polaznika, mjesečno – 250,00kn/ polaznik,
  • za 2 polaznika iz iste obitelji, mjesečno – 200,00kn/ polaznik* (popust),
  • za 3 polaznika iz iste obitelji, mjesečno – 150,00kn/ polaznik* (popust).

U razdoblju od 1. – 15. dana u tekućem mjesecu polaznik od svog trenera dobiva uplatnicu na osnovu kojega polaznik plaća članarinu za navedeno razdoblje treniranja u Klubu.
Članarina u ispisanom iznosu na računu uplaćuje se do 20. dana u tekućem mjesecu na naznačeni IBAN Kluba uz obavezni unos Poziva na broj.

Članovi koji su platili sve članarine zaključno sa 06.-im  mjesecom imaju prednost prilikom izrade plivačkih grupa za nadolazeću plivačku sezonu.
Popust se ne odobrava za drugo/ treće djete u Klubu ako je isto u programu Halliwick koncepta ili FSA programu.

V

Članarina za program Halliwick koncepta iznosi 150,00 kuna / mjesec za 1 dolazak tjedno i 250,00kn / mjesec za 2 dolaska tjedno bez obzira na broj braće i sestara u Klubu.
U slučaju da član ni jednom nije bio na satu u tekućem mjesecu plaća paušalnu članarinu u iznosu od 50 kuna. Paušalnog plaćanja članarine odobrava se najviše za 2 mjeseca.
Članarina u ispisanom iznosu na računu uplaćuje se do 20. dana u tekućem mjesecu na naznačeni IBAN Kluba uz obavezni unos Poziva na broj.

Članovi koji su platili sve članarine zaključno s 06.-im  mjesecom imaju prednost prilikom izrade plivačkih grupa za nadolazeću plivačku sezonu.

VI

Članarina za program po Freds Swim Academy metodi iznosi 275,00 kuna / mjesec ili 750, 00 kuna za 10 dolazaka /tjedana.
Mjesečna ili ukupna članarina plaća se prije početka programa.
U slučaju da član nije pohađao program ni jedan put u tekućem mjesecu, plaća članarinu u iznosu od 150,00 kuna.

VII

Uplata članarine se ne može izvršiti ˝uplatom na ruke˝.

VIII

Ne plaćanje članarine 2 mjeseca = automatsko brisanje iz članstva Kluba uz obavezu plaćanja nepodmirenih članarina.
Ponovni upis u PK Natator ili dobivanje licence za prelazak u drugi klub biti će mogući nakon podmirenja zaostalih obaveza.
Roditelji su dužni čuvati kopiju uplate kao dokaz uplate te istu na zahtjev trenera donijeti na uvid.
Obveza plaćanja članarine prestaje s datumom ispisa polaznika od strane roditelja ili staratelja i to pismenom obavješću na mail Kluba natator@natator.hr

IX

Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja.

Ana Sršen
Predsjednica Kluba