Pravila privatnosti

Zadržite pravo na informacije.
Zadržite pravo na informiranost i privatnost.

Poštovani ljubitelji Plivačkog kluba Natator, s primjenom Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 dobivate više prava na zaštitu i privatnost svojih osobnih podataka. Svaka osobna informacija dostavljena, prikupljena na stranici plivanje-malisana.com je kontrolirana od strane firme Plivačkog kluba Natator registriranog  u Gradu Zagreb sa sjedištem u Kombolova 4A.

Plivački klub Natator strogo provodi pravnu regulativu u svim područjima poslovanja, a posebno onim koji se izravno odnose na interese i zadovoljstvo naših članova.

Stoga u skladu s novom Uredbom ovim putem želimo obnoviti vašu suglasnost o korištenju osobnih podataka koja će u cijelosti izraziti vaše želje i interese.

Hvala vam na ukazanom povjerenju.

Voditelj obrade

PK NATATOR je voditelj obrade vaših osobnih podataka i kao takav je odgovoran za njihovu sigurnu obradu, zaštitu i ostvarivanje prava, čak i u slučaju da obradu podataka povjeri trećim stranama.

Ako imate ikakvih pitanja u vezi obrade vaših podataka ili ove izjave o privatnosti, slobodno se obratite na: pknatator@natator.hr

Osobni podaci koje prikupljamo

Putem web portala i/ili pristupnice prikupljamo sljedeće osobne podatke:

 • Ime i prezime
 • Ime i prezime roditelja
 • Datum rođenja
 • Datum upisa
 • OIB
 • Adresa
 • Broj telefona
 • Email
 • Ostali podaci koji se mogu svojevoljno navesti u napomeni (uključujući zdravstvene podatke)

Svrhe korištenja osobnih podataka

Osobne podatke članova koje prikupljamo putem web portala koristimo u sljedeće svrhe:

 • Radi učlanjenja u PK NATATOR te reguliranje i praćenje statusa članstva.
 • Radi formiranja skupina i organizacije programa prilagođenih uzrastu i zdravstvenom stanju.
 • Radi identifikacije članova od strane trenera tijekom izvođenja programa.
 • Radi organizacije putovanja i prijave članova na natjecanja.
 • Radi kontaktiranja roditelja u vezi aktivnosti djeteta (npr. u slučaju ozljede, poteškoća u radu s djetetom, neopravdanih izostanaka, itd.).
 • Radi registracije članova pri nacionalnim savezima.
 • Radi izdavanja uplatnice za članarinu.
 • Radi ostvarivanja prava iz osiguranja.
 • U slučaju zdravstvenih podataka, radi sprečavanja ozljeda, nezgoda ili zdravstvenih poteškoća vezanih uz specifične aktivnosti te radi preraspodjele i klasifikacije u programe prilagođene zdravstvenim stanjima.

Upamtite da nam za prikupljanje i obradu nekih vrsta podataka nije potrebna vaša privola, no to ne umanjuje vaša ostala prava (vidjeti odjeljak „Vaša prava“). Ne vršimo automatiziranu obradu osobnih podataka.

Obrada podataka djece

Prikupljanje i obradu osobnih podataka djece i maloljetnika mlađih od 16 godina vršimo isključivo uz privolu roditelja. Imamo pravo provjeriti identitet roditelja i u tu svrhu vršiti provjeru osobnih dokumenata.

Primatelji podataka

Osobne podatke povremeno možemo dijeliti s trećim stranama, ali uvijek u skladu s ovom Izjavom te minimalnim propisanim zakonskim zaštitnim mjerama. Kategorije primatelja podataka mogu uključivati:

 • Ostala sportska društva i savezi (radi prijave članova na natjecanja u njihovoj organizaciji)
 • Hotele, kampove, turističke i prijevozničke agencije (radi organizacije izleta i putovanja)
 • Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski paraplivački savez, Hrvatski plivački savez (radi prijave članova na natjecanja i organizacije putovanja)
 • Osiguravajuća društva (radi ostvarivanja prava po osnovi osiguranja)

Poveznice s trećim stranama

Na web portalu ne nudimo niti ne pružamo usluge ili proizvode trećih strana.

Izvršitelji obrade

Pristup podacima u elektroničkom obliku omogućen je ovlaštenim osobama kluba putem aplikacije tvrtke ITsport d.o.o. koja prema osobnim podacima zaprimljenim putem web portala djeluje kao izvršitelj obrade i s kojim je voditelj obrade sklopio valjani ugovor. Izvršitelj obrade se obvezao na primjenu tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka kako bi osigurao da pristup osobnim podacima imaju samo na to ovlaštene osobe. Korisnici aplikacije su prvenstveno treneri koji su se potpisom izjave obvezali na čuvanje i tajnost osobnih podataka.

Izvršitelj obrade je i hosting tvrtka Avalon d.o.o. na čijem se poslužitelju čuvaju osobnih podaci.

Lokacija pohrane podataka

Podaci u fizičkom obliku (pristupnice) pohranjuju se u prostorijama PK NATATOR. Podaci u elektroničkom obliku pohranjuju se na računalima kluba, a podaci pristigli putem web portala pohranjuju se na poslužitelju tvrtke Avalon d.o.o. lociranom u Republici Hrvatskoj. Ne vršimo prijenos podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije.

Metode zaštite podataka

Podaci pohranjeni na našim računalima zaštićeni su lozinkom i redovito se skeniraju antivirusnim softverom. Na mjesečnoj bazi izrađujemo sigurnosne kopije, a pristup imaju samo ovlaštene osobe. Podatke u fizičkom obliku čuvamo na sigurnoj lokaciji dostupnoj samo ovlaštenim osobama kojima je pristup nužno potreban. Pristup internetskim poslužiteljima na kojima se podaci mogu nalaziti zaštićen je lozinkom, a podatke prenosimo u pravilu u kriptiranom obliku. Podatke u fizičkom obliku koji nisu više potrebni uništavamo.

Razdoblje pohrane

Osobni podaci članova čuvaju se kroz čitavo razdoblje trajanja članskog statusa. Ukoliko član zatraži ispis, osobni podaci se automatski brišu. Osobni podaci se mogu čuvati i dulje od toga ukoliko član nije podmirio sva potraživanja po osnovi članarine, radi naplate tih potraživanja.

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

Ako dođe do povrede osobnih podataka, o tome ćemo u roku od 72 sata obavijestiti nadzorno tijelo. O povredi ćemo obavijestiti i vas izravno, ako su obuhvaćeni vaši osobni podaci te ako je došlo do značajnog rizika po vaša prava i slobode. U slučaju da je došlo do povrede anonimiziranih podataka (podataka iz kojih ne proizlazi rizik identifikacije ispitanika), o povredi vas nismo dužni obavijestiti. Ako povreda uključuje velik broj pojedinaca ili obavješćivanje o njoj iziskuje neizmjeran napor, o povredi vas možemo obavijestiti i na neki drugi jednako efikasan način (u javnim glasilima, na web stranici i sl.)

Vaša prava

U svakome nam se trenutku možete obratiti sa zahtjevom za ostvarivanje svojih zakonskih prava. Zahtjev se ne prilaže na posebnom obrascu; dovoljno je samo naznačiti koje pravo želite ostvariti.

 • Pravo na informiranje i pristup podacima – u svakom nam se trenutku možete obratiti s pitanjima koji se tiču obrade Vaših osobnih podataka, te imate pravo dobiti kopiju svih Vaših osobnih podataka koje imamo zajedno s popratnim podacima, ako postoje.
 • Pravo na ispravak – u slučaju da primijetite netočnosti u svojim osobnim podacima u našem posjedu, na Vaš ćemo zahtjev podatke ispraviti nakon što nam dostavite ažurirane podatke.
 • Pravo na zaborav – imate pravo tražiti brisanje svojih osobnih podataka u našem posjedu, osobito u slučajevima kad:
  • podaci više nisu potrebni za ispunjenje originalne svrhe,
  • želite povući privolu,
  • Vaši legitimni interesi prevladavaju nad našima,
  • imamo zakonsku obavezu za brisanje,
  • radi se o podacima djece,
  • podatke obrađujemo u svrhu izravnog marketinga,
  • došlo je do nezakonite obrade.

Imajte na umu da pravo na zaborav nije neograničeno i u nekim slučajevima ne smijemo brisati osobne podatke; a osobito ako imamo zakonsku obvezu njihova čuvanja (ugovori, računi i sl.) ili se oko tih osobnih podataka vodi sudski spor.

 • Pravo na ograničenje obrade – možete od nas tražiti da privremeno obustavimo obradu ako:
  • smatrate da su podaci netočni,
  • nezakonito obrađeni,
  • podaci su Vam potrebni za obranu, postavljanje ili ostvarivanje pravnih zahtjeva, a nama više nisu potrebni,
  • dok utvrđujemo važnost naših odnosno vaših legitimnih interesa, tj. ako ste na obradu podataka uložili prigovor.
 • Pravo na prigovor – ako smatrate da Vaše podatke, koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, ne obrađujemo na zakonit način, odnosno da naši interesi nisu značajni, možete uložiti prigovor na takvu obradu zajedno s razlozima, a mi ćemo potom provesti detaljnu analizu. Prigovor na slanje marketinških poruka možete uputiti bilo kada, a mi smo s takvom obradom dužni prestati bez odlaganja.
 • Pravo na prenosivost – imate pravo dobiti kopiju Vaših podataka u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i/ili zatražiti da te podatke prenesemo izravno drugom voditelju obrade po vašem izboru.

Na vaš zahtjev za ostvarenjem navedenih prava odgovorit ćemo u roku od mjesec dana. U iznimnim slučajevima zadržavamo pravo da taj rok produžimo za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo vas pravodobno obavijestiti.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Uza sva gore navedena prava, uvijek vam pripada i pravo žalbe nadzornom tijelu. U Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP, a možete im se obratiti na e-mail azop@azop.hr, telefon 01-4609-000 ili na adresu Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb.

Kontakt podaci voditelja obrade

Voditelj obrade je PK NATATOR sa sjedištem na adresi Kombolova 4, Zagreb. Kod upita koje šaljete poštom molimo koristite naznaku „za zaštitu privatnosti“. Kontaktirati nas možete na email: natator@natator.hr ili na broj telefona 091 3030 919.

Pravo na izmjenu Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu imamo pravo po potrebi izmijeniti ili ažurirati. U slučaju izmjena Izjave obavijestit ćemo Vas o tome putem ove stranice i ažurirati datum izmjene Izjave kako slijedi.

Ova Izjava o privatnosti zadnji put je izmijenjena 27. rujna 2018. godine.

Ove internetske stranice koriste kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Klikom na gumb ‘U redu’ pristajete na korištenje kolačića. Pravila privatnosti

Skip to content