O nama

PK Natator od 2003. godine kontinuirano provodi programe plivanja po Halliwick konceptu. Dosada je kroz naše programe prošlo više od 1000 nasmijane djece i isto toliko obitelji.

Našim programom želimo unaprijediti biopsihosocijalni razvoj djeteta.

Program provodi multidisciplinarni tim kineziologa-kineziterapeuta, fizioterapeuta, pedagoda i trenera. Klub je Centar za edukaciju Halliwick instruktora te surađujemo s Kineziološkim fakultetom i Zdravstvenim veleučilištem.

Klub je član Halliwick Hrvatske i Međunarodme Halliwick organizacije.

Uvod

Halliwick koncept je pristup podučavanju svih ljudi, osobito onih s tjelesnim teškoćama i/ili teškoćama u učenju, da bi mogli sudjelovati u aktivnostima u vodi, kretati se samostalno i plivati. (IHA – Halliwick koncept 2000)
Na početku se Halliwick zvao metoda. Međunarodna Halliwick organizacija (IHA) je osnovana 1994. s ciljevima promicanja i razvijanja Halliwicka diljem svijeta. IHA  je odlučila koristiti termin Halliwick koncept kao riječ ‘koncept’ jer sugerira širi okvir unutar kojega različiti praktičari mogu primjenjivati Halliwick, u različitim kontekstima.
Koncept je utjecao na tradicionalne načine podučavanja plivanja i hidroterapijske tehnike. Istovremeno se razvio u posebnu terapijsku aktivnost u vodi.
Halliwick koncept prepoznaje prednosti koje mogu biti izvedene iz aktivnosti u vodi, i utvrđuje osnove potrebne za podučavanje i učenje u ovom okruženju. Te prednosti su holističke i uključuju fizičke, osobne, rekreacijske, društvene i terapijske aspekte.
Stoga Halliwick može imati značajan utjecaj na kvalitetu života ljudi.

Filozofija

Halliwick je, od svog osnutka 1949. godine, uvijek stavljao naglasak na zabavu i užitak u vodi koji poboljšava učenje. To dosljedno slijedi filozofiju jednakih mogućnosti.
Halliwick koristi termin “plivač” za svakoga koga se podučava u vodu,  bez obzira da li osoba može ​​samostalno plivati ili ne, naglašavajući uključivanje, sudjelovanje i velika očekivanja.
“Plivači” uče kontrolirati vlastitu ravnotežu u vodi, bez pomagala za plutanje. To se postiže radeći jedan-na-jedan s pomagačem koji daje odgovarajuću potporu.
Rad u skupinama daje ”plivaču”  bolju priliku za učenje, jer poboljšava motivaciju i omogućuje “plivačima” da uče jedni od drugih. Rad u grupi potiče mogućnost za komunikaciju i druženje. Koriste se igre kao dobar način učenja kroz strukturirane aktivnosti i zabavu.
Dobra komunikacija između “plivača” i pomagača je neophodna kako bi plivaču omogućili optimalan napredak.

Program 10 točaka

Program Deset točaka je strukturirani proces učenja kroz koje osoba bez iskustva u vodi može napredovati ka neovisnosti u vodi. To se postiže kroz svladavanje kontrole pokreta u vodi.
Kroz deset točaka “plivač” postupno svladava kontrolu disanja, ravnotežu i kontrolu pokreta, postaje samopouzdaniji  i stječe iskustvo slobode u vodi. To se postiže radeći jedan-na-jedan s instruktorom koji daje odgovarajuće potpore, omogućujući “plivaču” poduku bez uporabe pomagala za plutanje. Kad god je moguće, “plivači” iniciraju i kontroliraju pokret, a instruktor daje potporu prema potrebi.
Za mnoge Program Deset točaka će biti prilika da nauče samostalno plivati , dok će za druge biti prilika da sudjeluju u vodenim aktivnostima.

Tih deset točaka su…

1. – Mentalna prilagodba

 

2. – Odvajanje

 

3. – Kontrola transverzalne rotacije

 

4. – Kontrola sagitalne rotacije

 

5. – Kontrola longitudinalne rotacije

 

6. – Kontrola kombinirane rotacije

 

7. – Uzgon

 

8. – Ravnoteža u mirovanju

 

9. – Plov po turbulenciji

 

10. – Jednostavni napredak i osnovni plivački pokreti

 

Nakon što je uspješno svladao sve elemente programa Halliwick Deset točaka, plivač je u mogućnosti sigurno sudjelovati u raznim aktivnostima u vodi. Može se igrati, zaroniti, natjecati te ima dobre temelje za učenje četiri plivačke tehnike.

Halliwick u terapiji

Terapeuti koji rade u vodenom mediju mogu koristiti program Deset točaka Halliwick koncepta i njegovu filozofiju u terapijskoj primjeni, promicanjem koristi za tjelesne funkcije tijela koje će unaprijediti motoričko učenje i funkcionalnu neovisnost.
Kvaliteta života pojedinca u središtu je holističkog pristupa zdravlju koji se koristi u biopsihosocijalnom modelu od strane Svjetske zdravstvene organizacije ICF- (WHO 2001).
Holistički Halliwick pristup potiče ljude da sudjeluju u aktivnosti u vodi, da se samostalno kreću i plivaju te se dobro uklapa u okviru ICF- a.
Terapeuti koji žele riješiti određena ograničenja mogu koristiti Halliwick strukturu s posebnim naglaskom na područja kao što su pokret (uključujući raspon pokreta, koordinaciju i planiranje), snaga, izdržljivost, respiratorni kapacitet, oralna kontrola, fitness, itd.  Voda također potiče  senzornu integraciju.
Halliwick pomaže razvoju društvenih vještina, komunikaciji, sposobnosti učenja, psihološkoj dobrobiti i samopoštovanju. Rad u grupi dodatno potiče razvoj spomenutih sposobnosti.
Vodeni medij, posebno fizikalna svojstva vode, mogu pomoći pojedincu u fizičkom, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju (Harris, 1978; Adams & McCubbin, 1991; ražnja i Datillo, 1996; Hutzler et al, 1998 ; Cole & Becker, 2004. godine; Getz, 2006).
Program Deset točaka razvija sposobnost osobe da samostalno inicira i napravi pokrete i aktivnosti koje mogu biti teške za izvesti izvan bazena.
Mogućnost izvođenja pokreta u vodenom okruženju  može stvoriti nove obrasce koji povećavaju prepoznavanje i razumijevanje različitih koncepata motoričkog učenja, senzorne obrade i kognitivnog učenja i razvijaju sposobnost organiziranja obrazaca kretanja i kontrole aktivnosti potrebne u svakodnevnom životu. (MacKinnon, 1997;. Bumin sur, 2003; Getz, 2006;. Getz i sur, 2007).
Plivanje može biti važna aktivnost u promicanju kvalitete života tijekom čitavog životnog vijeka. Kao što je ranije navedeno, plivanje kao terapeutsko sredstvo, ima važnu ulogu u poboljšanju i održavanju zdravlja.

Zaključak

Halliwick koncept je pristup u podučavanju  ljudi da sudjeluju u aktivnostima u vodi, da se samostalno kreću u vodi te da nauče plivati. To se postiže kroz Program Deset točaka. Kao uspješan način poučavanja plivanja, također se može koristiti i u terapiji.

Izvor:  ‘THE HALLIWICK CONCEPT 2010, International Halliwick Education and Research Committee – www.halliwick.org.’

OBRAZAC ZA ISKAZIVANJE INTERESA HALLIWICK KONCEPT:

Ime i prezime djeteta: (*)

Datum rođenja djeteta: (*)

Ime i prezime roditelja: (*)

Kontakt mobitel: (*)

Vaša e-mail adresa: (*)

Kako sam saznao/la za PK Natator:

Napomena/dijagnoza:

* (obavezna polja)