Komunikacijski planovi

Planovi komunikacije plivačkog kluba Natator će iskoristiti sve pogodnosti koje su pri ruci kako bi u svakom trenutku informirao svoje članove i polaznike te ih pripremio za uspjeh kako u vodi tako i izvan vode.

Mrežne stranice

Stranica plivačkog kluba Natator će biti središnji dio našeg komunikacijskog plana. Stranica se nalazi na sljedećoj web adresi www.natator.hr. Stranica će sadržavati sve ključne informacije kao što su registracija članova kluba, raspored treninga i natjecanja, klupske najave i kontakt informacije. Također će djelovati kao arhiva klupskih dokumenata, rezultata natjecanja, uputa za odlazak na natjecanja, klupske rekorde i najbolja vremena i članke za edukaciju plivača i roditelja.

Uz web stranicu komunikacijski kanal s članovima, roditeljima i širom javnosti odvija se putem FB stranice  i Newslettera Kluba.

E-mail

Treneri PK Natatora će koristiti e-mail kao primarni oblik direktne komunikacije sa članovima kao cjelinom. Informacije kao što su najave, promjene ili otkazi termina treninga, rokovi za prijave na natjecanja i nadolazeća događanja će biti poslane putem grupnog maila. Članove PK Natatora možete dobiti na sljedećoj e-mail adresi: natator@natator.hr. Upravni odbor kluba će također koristiti e-mail kao primarno sredstvo komunikacije sa članovima kluba.

Roditeljski sastanci

PK Natator će se pobrinuti da se održe 2 roditeljska sastanka tijekom plivačke sezone i to početkom plivačke sezone u mjesecu rujnu te nakon zimskih praznika u mjesecu veljači, ukoliko uvjeti dozvoljavaju. Roditeljski sastanci će pokrivati mnoge važne teme. Također treneri PK Natatora mogu organizirati i sastanke za pojedine grupe plivača kada se ukaže potreba kako bi se raspravile specifične teme vezane za tu plivačku grupu.

Roditelj/trener sastanak

Treneri PK Natatora mogu zahtijevati individualni sastanak sa sportašem i njegovim/njezinim roditeljem/skrbnikom. Ova vrsta sastanka se može dogovoriti kako bi se raspravile brojne teme poput napretka sportaša ili problema sa ponašanjem.

Pritužbe

Treneri PK Natatora odnosit će s poštovanjem  sa svakim neslaganjem koje može proizići između roditelja, sportaša i trenera. Molimo da primijenite sljedeće korake ukoliko postoje pritužbe ili neslaganja sa članovima našeg trenerskog tima:

  1. Razgovarajte izravno sa djetetovim trenerom o problemu. Možda će biti potreban sastanak roditelj/trener. Molimo da uzmete u obzir da nije primjereno razgovarati o stvarima osjetljive prirode tijekom treninga ili uz rub bazena sa drugim roditeljem ili sa prisutnim sportašima.
  2. Razgovarajte izravno sa glavnim trenerom o problemu. Glavni trener će riještiti žalbu s trenerom u pitanju ukoliko je potrebno, možda će biti potreban sastanak roditelj/trener kako bi se riješio problem.
  3. Razgovarajte izravno sa predsjednikom/icom kluba. Možda će biti potrebna pisana pritužba kako bi Upravni odbor kluba i glavni trener kluba donijeli rješenje konkretnog problema