Rekreativno plivanje

U klubu smo okupili posebnu populacijsku skupinu s intelektualnim oštećenjem koji pohađaju školu plivanja 3 puta tjedno na rekreativnoj i rehabilitacijskoj razini, ali istodobno zainteresiranim i ozbiljnijim polaznicima omogućena su natjecanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini.

Program se sastoji od škole plivanja- poduke osnovnih plivačkih tehnika- kraul, prsno, leđno, delfin, te usavršavanja istih.
Treningom podižemo razinu kondicijske spreme polaznika, utječemo na morfološke karakteristike tijela, učimo nove motoričke vještine te podižemo razinu motoričkih sposobnosti.

U zdravom tijelu, zdrav duh.

Lokacije i termini

Bazen Utrine

SRC Svetice