Upis novih članova

Nakon što ispunite upisni list kontaktirat će Vas naš trener i pozvati na provjeru znanja plivanja.

Testiranje se provodi u dubokom bazenu i  sastoji od:

 • skoka u vodu
 • Plivanje 25 m na prsima
 • Plivanja 25 m na leđima
 • Zaranjanja cijele glave ispod površine vode
 • Rotacije iz horizontalnog u vertikalni položaj

Testiranje obavljaju treneri PK Natator.

Ukoliko kandidat zadovolji kriterije provjere znanja plivanja kandidat se upisuje u PLIVAČKU ŠKOLU PK Natator.
Ukoliko Vaše dijete ne zadovoljava kriterije provjere preporučit ćemo vam naše programe Poduke plivanja po Halliwick konceptu i Freds Swim Academy metodi.
Plivamo na bazenu Utrina, Kombolova 4 (od ponedjeljka do subote)  i u Poliklinici Aviva, Nemetova 2 (subotom i nedjeljom).

Djetetu je potrebno pripremiti i donijeti na bazen:

 • Kupaći kostim (djevojčice) ili kupaće gaćice (dječaci)
 • Čistu obuću za bazen (kroksice, japanke i slično)
 • Kapu za plivanje
 • Ručnik
 • Pamučnu kapu
 • Sušilo za kosu

Za potrebe upisa u PK Natator molimo roditelje da pripreme i (obavezni) OIB djeteta.
Program Škole plivanja traje minimalno 3 godine tijekom kojih polaznik uz pomoć stručnih trenera uči pravilno plivati sve četiri plivačke tehnike uz redovito praćenje zdravstvenog statusa polaznika.

PRAVILNIK O PLAĆANJU ČLANARINE U PK NATATOR

Na temelju Statuta Plivačkog kluba Natator Upravni odbor Kluba (u daljnjem tekstu UO) je na sjednici održanoj dana 5. veljače 2016. godine donio

PRAVILNIK O PLAĆANJU ČLANARINE U PK NATATOR

 I

Ovim Pravilnikom utvrđuje se obveza plaćanja i visina članarine za sve polaznike Programa početnog i natjecateljskog treniranja plivanja te Programa Usavršavanje plivanja, programa Halliwick koncepta i programa ranog plivanja po Freds Swim Adeamemy metodi Plivačkog kluba Natator (u daljnjem tekstu: Klub).

II

Plaćanje članarine u Klubu je obavezno.

Članarina se plaća 10 mjeseci tijekom godine počevši sa članarinom za mjesec rujan (upisi novih polaznika i početak treninga za stare polaznike) i završno sa članarinom za mjesec lipanj.

Natjecatelji  koji treniraju u srpnju plaćaju punu članarinu ako treniraju duže od 15.-og u mjesecu

Članarina se uplaćuje bez obzira na prisustvo polaznika na treningu (prehlade i sl.) tj. polaznik ne plaća članarinu jedino ako je ispisan iz Kluba.

Iz plaćenih članarina Klubu financira svoje djelatnosti i provođenje programa Kluba.

III

Uplatom prve članarine nakon prijama u Klub polaznik postaje članom Kluba i potvrđuje svoje mjesto u plivačkoj grupi.

Potvrdu prve uplate potrebno je donijeti na 1. trening i predati je treneru grupe.

Sve slijedeće potvrde uplate ne treba donositi na uvid treneru osim ako to ne zatraži trener.

IV

Članarina za Programe početnog, natjecateljskog treniranja plivanja i usavršavanja plivanja plaća se u mjesečnim ratama prema modelu:

 • za 1 polaznika, mjesečno – 250,00kn/ polaznik,
 • za 2 polaznika iz iste obitelji, mjesečno – 200,00kn/ polaznik* (popust),
 • za 3 polaznika iz iste obitelji, mjesečno – 150,00kn/ polaznik* (popust).

U razdoblju od 1. – 15. dana u tekućem mjesecu polaznik od svog trenera dobiva uplatnicu na osnovu kojega polaznik plaća članarinu za navedeno razdoblje treniranja u Klubu.

Članarina u ispisanom iznosu na računu uplaćuje se do 20. dana u tekućem mjesecu na naznačeni IBAN Kluba uz obavezni unos Poziva na broj.

Član za kojeg nije uplaćena članarina ili je uplaćena NE potpuna članarina do 30. dana u mjesecu prema odluci UO Kluba, neće moći trenirati dok članarina ne bude uplaćena ili podmirena u cijelosti.

Članovi koji su platili sve članarine zaključno sa 06.-im  mjesecom imaju prednost prilikom izrade plivačkih grupa za nadolazeću plivačku sezonu.

Popust se ne odobrava za drugo/ treće djete u Klubu ako je isto u programu Halliwick koncepta.

V

Članarina za program Halliwick koncepta iznosi 150,00 kuna / mjesec za 1 dolazak tjedno i 250,00kn / mjesec za 2 dolaska tjedno bez obzira na broj braće i sestara u Klubu.

U slučaju da član ni jednom nije bio na satu u tekućem mjesecu plaća paušalnu članarinu u iznosu od 50 kuna. Paušalnog plaćanja članarine odobrava se najviše za 2 mjeseca.

Članarina u ispisanom iznosu na računu uplaćuje se do 20. dana u tekućem mjesecu na naznačeni IBAN Kluba uz obavezni unos Poziva na broj.

Član za kojeg nije uplaćena članarina ili je uplaćena NE potpuna članarina do 30. dana u mjesecu prema odluci UO Kluba, neće moći trenirati dok članarina ne bude uplaćena ili podmirena u cijelosti.

Članovi koji su platili sve članarine zaključno s 06.-im  mjesecom imaju prednost prilikom izrade plivačkih grupa za nadolazeću plivačku sezonu.

VI

Članarina za program po Freds Swim Academy metodi iznosi 275,00 kuna / mjesec ili 750, 00 kuna za 10 dolazaka /tjedana.

Mjesečna ili ukupna članarina plaća se prije početka programa.

U slučaju da član nije pohađao program ni jedan put u tekućem mjesecu, plaća članarinu u iznosu od 150,00 kuna.

VII

Uplata članarine se ne može izvršiti ˝uplatom na ruke˝.

VIII

Ne plaćanje članarine 2 mjeseca = automatsko brisanje iz članstva Kluba uz obavezu plaćanja nepodmirenih članarina.

Ponovni upis u PK Natator ili dobivanje licence za prelazak u drugi klub biti će mogući nakon podmirenja zaostalih obaveza.

Roditelji su dužni čuvati kopiju uplate kao dokaz uplate te istu na zahtjev trenera donijeti na uvid.

Obveza plaćanja članarine prestaje s datumom ispisa polaznika od strane roditelja ili staratelja i to pismenom obavješću na mail Kluba info@natator.hr

IX

Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja.

Ana Sršen

Predsjednica Kluba

KUĆNI RED

Članarina, opće informacije:

 • u razdoblju od 1. -15. dana u tekućem mjesecu polaznik od svog trenera dobiva račun na osnovu kojega polaznik plaća članarinu za navedeno razdoblje treniranja u Klubu,
 • prilikom uplata članarina putem interneta ili općom uplatnicom – važno je upisati poziv na broj (broj pod kojim je zaveden svaki polaznik),
 • roditelji su dužni čuvati kopiju uplate kao dokaz uplate te istu na zahtjev trenera ili tajnice Kluba donijeti na uvid,
 • članarina se plaća bez obzira na broj dolazaka na trening u mjesecu
 • ukoliko polaznik ni jednom nije bio na treningu plaća se smanjena članarina u iznosu od 150 kuna. Za odobrenje smanjene članarine potreban je pismeni zahtjev polaznika na upisi@natator.hr

Satnica dolaska polaznika na trening:

 • polaznici dolaze na trening najkasnije 15 minuta prije početka treninga,
 • nakon dolaska na bazen polaznik se presvlači za trening, a svoje osobne stvari odlaže na djelu tribine predviđene za PK Natator i u garderobi za osobe s invaliditetom  – pristup kojem je najstrože zabranjen (zbog spriječavanja otuđenja stvari),
 • polaznike preuzimaju treneri ili demonstratori Kluba 5 minuta prije početka treninga te, s tim u svezi, molimo roditelje da NE kasne s djecom na trening,
 • kašnjenje na trening nije dopušteno te zbog kašnjenja polazniku može biti zabranjeno prisustvovati treningu,
 • roditeljima je odlukom Uprave bazena zabranjen ulazak na prostor predviđen za presvlačenje polaznika (osim za najmlađe polaznike i polaznike koji trebaju asistenciju pri oblačenju),
 • polaznik sa sobom na trening uzima samo ručnik i predviđenu športsku opremu.

Plivači obavezno moraju imati:

 • kupaće gaće (muški), kupaći kostim (djevojčice), kapu za plivanje, natikače i ručnik za brisanje,
 • polaznicima se preporuča da sa sobom imaju sušilo za kosu i vunenu kapu (zimsko razdoblje).

Još nešto…

 • roditelji mogu tražiti razgovor sa trenerom, a trener će prema svom rasporedu (u slobodno vrijeme) odrediti termin za razgovor,
 • razgovor s roditeljima za vrijeme održavanja treninga – trenerima nije dopušten,
 • razgovor roditelja sa polaznicima za vrijeme treninga, ometanje trenera u radu i sl. – nije dopušteno,
 • u slučaju ne mogućnosti dolaska polaznika na trening (bolest, škola u prirodi …) – više od 3 treninga, obaveza je roditelja da o tome obavijesti trenera grupe u kojoj polaznik trenira na klupski mail (upisi@natator.hr)
 • u slučaju prestanka treniranja u PK natator (ispis iz Kluba) obaveza je roditelja da o tome obavijesti trenera grupe u kojoj polaznik trenira i obavezno uputi obavijest na klupski mail,
 • polaznik nije ispisan iz Kluba sve dok ga roditelj ne ispiše.

Završno…

U vremenu od početka do svršetka treninga treneri će voditi brigu o cjelokupnom ponašanju djece u grupi, ali NE snose odgovornost za slučajeve koji mogu proizaći iz mogućeg neodgovornog ponašanja djece.

Molimo polaznike i roditelje da se pridržavaju Kućnog reda PK Natator kako bi Klub mogao funkcionirati u što boljem redu.

Vaš PK Natator

ZDAVSTVENI STATUS ČLANOVA

ZDAVSTVENI STATUS ČLANOVA

Klub skrbi o zdravstvenom statusu polaznika temeljem Zakona o športu.

Službene termine za obavljanje obveznog liječničkog pregleda Klub dobiva dva puta godišnje (sredinom listopada i ožujka) od ovlaštene Poliklinike za medicinu rada i športa.
Klub obavještava polaznike o obveznom liječničkom pregledu putem svojih internetskih stranica, obavješću na klupskoj oglasnoj ploči (bazen Utrina) i obavješću na ruke (tzv. rezanci).
Polaznici su obvezni obaviti liječnički pregled i liječničku potvrdu donijeti svom treneru najkasnije 7 (sedam) dana od određenog termina za obavljanje liječničkog pregleda.
Obavljanje liječničkog pregleda van termina PK Natator nije moguće osim ako se ne radi o novom polazniku.
Ne obavljanje obveznog liječničkog pregleda znači zabranu treniranja i nastupanja na natjecanjima do ispunjenja obveze.
Polaznici upisani u Klub između službenih termina za obavljanje obveznog liječničkog pregleda u obvezi su izvršiti liječnički pregled 7 (sedam) dana od dana upisa u Klub kako bi mogli pristupiti treningu.
Liječnički pregled izvršen između službenih termina vrijedi do prvog službenog termina određenog od Poliklinike za medicinu rada i športa (sredina listopada i ožujka) za članove PK Natator te je obveza polaznika obaviti novi liječnički pregled u službenom terminu, a liječničku potvrdu donijeti treneru grupe najkasnije 7 (sedam) dana od određenog termina za obavljanje liječničkog pregleda.
Zdravstveni status polaznika je najvažnija stavka u PK Natator. Polaznici intenzivno rastu, mijenjaju se i naša je dužnost paziti da njihovo izlaganje pojačanim naporima u športu bude zdravstveno kontrolirano na obostrano zadovoljstvo.

Molimo roditelje da nam pomognu u praćenju i provođenju istog. Hvala!

Detaljnije info o školi plivanja pogledajte ovdje

Detaljne informacije o rekreativnom plivanju pogledajte ovdje

Detaljne informacije o natjecateljskom plivanju pogledajte ovdje